Γνωρίζατε ότι για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις μέχρι 20kw δεν είναι απαραίτητη η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ!


Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4075/11-4-2012 ρυθμίζονται τα εξής:

…για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος κάτω των 20kw δεν υποχρεούστε σε ασφάλιση από τον ΟΑΕΕ, ούτε ακόμα και αν κατέχετε μερίδιο σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε ποσοστό 3% και κάτω.

  Αναλυτικότερα από την ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Ε, για το άρθρο 32 του Ν.4075/2012
…”Με την παράγραφο 4, θεσπίζεται η υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ και για τα φυσικά πρόσωπα ή τα μέλη εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με ποσοστό τουλάχιστον 3%, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος πάνω από 20kW, είτε σε κτιριακή εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για κατοικία ή στέγη επιχείρησης, είτε σε αγροτεμάχια ή οικόπεδα, σε όλη την επικράτεια. 

  Με την παρούσα διάταξη εισάγεται και μια δεύτερη εξαίρεση από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ: πέραν των επαγγελματιών αγροτών, ασφαλίζονται πλέον στην 7η ασφαλιστική κατηγορία του ΟΓΑ και τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100kW
.”

Δείτε το πλήρες άρθρο στον ιστότοπο του Ο.Α.Ε.Ε

http://www.oaee.gr

Τελευταία έργα μας

Επικοινωνία

Λεωφ.Μαραθώνος 229, 15351
Παλλήνη, Αθήνα

Τηλέφωνο:  +30 210 6034720
Fax: +30 210 6034880

E-mail: info@alexakisenergy.gr

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Youtube